Polianka Krpáčovo

 

1. Disc Golf Krpáčovo Hotel Polianka- ihrisko má 12 pevne inštalovaných discgolfových košov. Každý si príde na svoje - či už začiatočník alebo profesionál. Ubytovaným hosťom v hoteli je ihrisko voľne prístupné. Pre ostatných návštevníkov je spoplatnené za symbolickú cenu. Skórkarty s mapou ihriska a jednotlivých jamiek dostanete na recepcii, kde si môžete zapožičať aj disky na hru.

Miesto

 

Detail ihriska

 

Dĺžka jamky